AUDIO-ŹRÓDŁA materiały edukacyjne

17 lutego 2022

 

Oto 4 materiały edukacyjne na poziomie liceum do tekstów źródłowych wydanych w formie audiobooków. Nagraliśmy w całości następujące dzieła: „Kazania Sejmowe” ks. Piotr Skargi, wspaniałe społeczne pamiętniki ks. Jędrzeja Kitowicza: „Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III” oraz „Bateria została” Antoniego Zawilskiego – opis przeżyć autora z kampanii wrześniowej 1939 roku.

 

Wybraliśmy kilkuminutowe fragmenty, które mogą posłużyć jako pretekst do rozmów na temat następujących tematów:

  1. problemy trawiące Rzeczypospolitą w 1597 roku wg ks. Piotra Skargi: bit.ly/KazaniaSkargi
  2. XVIII wiek: o nierówności wobec prawa (immunitet studentów): bit.ly/KitowiczI
  3. XVIII wiek: wojsko za czasów Augusta III:  bit.ly/KitowiczII
  4. sytuacja geopolityczna Polski we wrześniu 1939: materiały na podstawie audiobooka „Bateria została” Apoloniusza Zawilskiego:  bit.ly/PL1939

 

Materiały zawierają: plik .mp3 z nagraniem oraz plik z krótkim biogramem postaci autora, tekstem źródłowym oraz pytaniami do tekstu.

 

Zapraszamy do korzystania! Będziemy wdzięczni za informację zwrotną, gdy skorzystacie Państwo z naszych materiałów.

 

Partnerem projektu „Źródła historyczne w audio” jest Fundacja BGK. Dziękujemy!

Więcej wpisów

Udostępnij

Skontaktuj się z nami

Adres

Ul. Domaniewska 37 lok. 2.43,
02-672 Warszawa