Programy rozwojowe dla kobiet

1 lutego 2022

Zaprzyjaźniona Fundacja PFR rozpoczęła ogólnopolski Program Akademia Rozwoju, skierowany do kobiet, które potrzebują wsparcia w zakresie zdobywania nowych ważnych kompetencji i aktywizacji zarówno w obszarze życia społecznego, jak i zawodowego.

Zapraszamy do rozważenia, czy program może być pomocny Paniom w bliskim otoczeniu.

 

Program skierowany jest w szczególności do kobiet, które mieszkają w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich i jednocześnie z różnych powodów pozostają mniej aktywne. Te powody to wielodzietność, mniejszy dochód w rodzinie, niepełnosprawność, pochodzenie z rodzin niepełnych. Lista powodów jest otwarta, kluczowe dla nas jest występowanie czynników, które uczestniczka zadeklaruje jako te istotne z jej punktu widzenia.

 

Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.

 

Uczestniczkom zostaną zaoferowane warsztaty online z zakresu kompetencji cyfrowych (tworzenie i edycja stron internetowych, wykorzystanie popularnych aplikacji do aktywności zawodowej i społecznej w Internecie), zajęcia z podstaw działalności gospodarczej (aspekty prawne i finansowe), warsztaty z myślenia projektowego (wykorzystanie metody design thinking w projektach społecznych i biznesowych). A to tylko część z zaplanowanych działań aktywizująco-edukacyjnych.

 

Wszystkie informacje o Programie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Więcej wpisów

Udostępnij

Skontaktuj się z nami

Adres

Ul. Domaniewska 37 lok. 2.43,
02-672 Warszawa